علی اسماعیلی ایولی

درباره من

دکتر علی اسماعیلی ایولی
image

استادیار گروه آموزشی معارف @ دانشکده علوم انسانی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390-1395

دکترا

دانشگاه معارف اسلامی

1377-1381

کارشناسی ارشد

مفید قم

1372-1376

کارشناسی

مفید قم

تجارب

1389-1390

مدیر واحد شاهد و ایثارگر دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مامور به تحصیل شدم و دوره مدیریت فقط یک سال بود

مهارت ها

مشاوره دانشجویی

اولویت های پژوهشی

اصول مدیریت اسلامی

اخلاق حرفه ای

اخلاق زیست محیطی

فلسفه اسلامی

اخلاق کسب و کار

فقه و مبانی حقوق

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
روش های تربیتی در سیره امام سجاد
(2010)
^علی اسماعیلی ایولی
اخلاق زیست محیطی در قرآن و حدیث
اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی(2019-02-27)
^علی اسماعیلی ایولی*
قران و نظریه شبیه سازی
اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه های علوم انسانی و طبیعی(2019-12-18)
^حسن دوست محمدی*, ^علی اسماعیلی ایولی, ^محمود ابراهیمی ورکیانی
نظریۀ جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس باتکیه بر آیات خلقت انسان در قرآن
اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه های علوم انسانی و طبیعی(2019-12-18)
^حسن دوست محمدی*, ^علی اسماعیلی ایولی
نقش اخلاق اسلامی در تقویت سرمایه اجتماعی در مازندران با تاکید بر اخلاق زیست محیطی
اولین همایش ملی مازندران شناسی و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت(2021-02-06)
^علی اسماعیلی ایولی*
اهمیت آب در قرآن و اخلاق اسلامی
دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی(2021-06-30)
^علی اسماعیلی ایولی*
مطالعه میان رشته ای «اقشعرار» به عنوان نشانه ای قرآنی از هدایت الهی
اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم(2022-03-02)
^محمدجواد دانیالی*, ^علی اسماعیلی ایولی
هویت ایرانی اسالمی در روش فکری حکمت متعالیه
اولین همایش بین المللی هویت ایرانیان(2023-05-02)
^حسن دوست محمدی, ^علی اسماعیلی ایولی, ^حسینعلی عربی
حکمت به مثابۀ هویت ایرانی
اولین همایش بین المللی هویت ایرانیان(2023-05-02)
^علی اسماعیلی ایولی, ^حسن دوست محمدی, ^حسینعلی عربی
زن، خانواده و هویت ایرانیان
اولین همایش بین المللی هویت ایرانیان(2023-05-02)
^حسینعلی عربی, ^علی اسماعیلی ایولی, ^حسن دوست محمدی
بازتاب هویت ایرانی در منطق الطیر عطار
اولین همایش بین المللی هویت ایرانیان(2023-05-01)
راحله میراخورلی*, ^علی اسماعیلی ایولی
روش های تربیتی پیامبر اعظم (ص) در امر به معروف و نهی از منکر
همایش ملی آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاهها(2008-05-12)
^علی اسماعیلی ایولی
سلامت محیط زیست در شریعت خاتم
همایش ملی تأثیربعثت نبوی بر فرهنگ و تمدن بشری(2008-05-12)
^علی اسماعیلی ایولی
درآمدی بر اصول تربیت کودک از دیدگاه پیامبر (ص)
همایش ملی تأثیربعثت نبوی بر فرهنگ و تمدن بشری(2008-05-12)
^علی اسماعیلی ایولی
آب در اخلاق زیست محیطی
همایش نگاه قدسی به آب(2009-03-03)
^علی اسماعیلی ایولی
اخلاق اسلامی کارآفرینی در آموزش عالی
همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
^علی اسماعیلی ایولی
شیوه های استکبار علیه اتحاد ملی و انسجام اسلامی
همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی(2008-02-24)
^علی اسماعیلی ایولی
اخلاق زیست محیطی از دیدگاه پیامبر (ص)
همایش پیامبر اعظم(ص)(2007-02-25)
^علی اسماعیلی ایولی
نمونه های عفاف و جهاد در عصر نبوی
همایش ملی حجاب و عفاف در حقوق شهروندی و حقوق و قضای اسلامی(2010-12-20)
^علی اسماعیلی ایولی
امامت از ديدگاه حاج ملاهادي سبزواري
گل محمدپورنوغاني اعظم(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حكام و آثار كفارات در فقه فريقين
سليمانگلي مسعود(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي داستان هاي مشترك قران و عهد قديم
ابراهيمي فرض الله(تاریخ دفاع: 1400/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خاتميت از نگاه اقبال لاهوري و جوادي آملي
اميري نژاد مهديه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی معارف، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
a_esmaeeli@semnan.ac.ir
02331532174

فرم تماس