علی اسماعیلی ایولی

درباره من

دکتر علی اسماعیلی ایولی
image

استادیار گروه آموزشی معارف @ دانشکده علوم انسانی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

اخلاق زیست محیطی

فلسفه اسلامی

اخلاق کسب و کار

فقه و مبانی حقوق

اصول مدیریت اسلامی

اخلاق حرفه ای

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
روش های تربیتی در سیره امام سجاد
(2010)
^علی اسماعیلی ایولی
نظریۀ جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس باتکیه بر آیات خلقت انسان در قرآن
اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه های علوم انسانی و طبیعی(2019-12-18)
^حسن دوست محمدی, ^علی اسماعیلی ایولی
قران و نظریه شبیه سازی
اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه های علوم انسانی و طبیعی(2019-12-18)
^حسن دوست محمدی*, ^علی اسماعیلی ایولی, ^محمود ابراهیمی ورکیانی
اخلاق زیست محیطی در قرآن و حدیث
اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی(2019-02-27)
^علی اسماعیلی ایولی*
نمونه های عفاف و جهاد در عصر نبوی
همایش ملی حجاب و عفاف در حقوق شهروندی و حقوق و قضای اسلامی(2010-12-20)
^علی اسماعیلی ایولی
آب در اخلاق زیست محیطی
همایش نگاه قدسی به آب(2009-03-03)
^علی اسماعیلی ایولی
روش های تربیتی پیامبر اعظم (ص) در امر به معروف و نهی از منکر
همایش ملی آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاهها(2008-05-12)
^علی اسماعیلی ایولی
سلامت محیط زیست در شریعت خاتم
همایش ملی تأثیربعثت نبوی بر فرهنگ و تمدن بشری(2008-05-12)
^علی اسماعیلی ایولی
درآمدی بر اصول تربیت کودک از دیدگاه پیامبر (ص)
همایش ملی تأثیربعثت نبوی بر فرهنگ و تمدن بشری(2008-05-12)
^علی اسماعیلی ایولی
شیوه های استکبار علیه اتحاد ملی و انسجام اسلامی
همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی(2008-02-24)
^علی اسماعیلی ایولی
اخلاق اسلامی کارآفرینی در آموزش عالی
همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
^علی اسماعیلی ایولی
اخلاق زیست محیطی از دیدگاه پیامبر (ص)
همایش پیامبر اعظم(ص)(2007-02-25)
^علی اسماعیلی ایولی
خاتميت از نگاه اقبال لاهوري و جوادي آملي
اميري نژاد مهديه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی معارف، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
a_esmaeeli@semnan.ac.ir
(+98)2331533549

فرم تماس